Add to Collection
Tools Used
About

About

My fictional final project based Imperfection, theme of Istanbul Design Biennial.
Published:
Kentsel Nabız Haritası
Urban Pulse Map
 
 
Kentsel dönüşüm sürecinde yaşanan fiziki değişikliklerin ne türden sonuçlar doğurduğuna dikkat çekmek amacıyla hazırlanmış kurgusal bir projedir.
This project is a fictional project in order to point out the results of physcial changes which urban transformation causes.
 
İstanbul bir yandan gece gündüz yeniden inşa edilirken, bir yandan da gündelik yaşam biçimimiz ve kent ile olan temasımız da buna göre şekilleniyor. Alışveriş, Kültür ve Kongre merkezleri, Vakıf üniversiteleri, Oteller, Toplu konut alanları, Metro istasyonları gibi odak noktalarının ve bağların görselleşmesi bizler için planlanmış yaşam biçimini algılamamıza olanak tanıyor.
While Istanbul is being reconstructed day&night, our daily living style and the contact with the city take shape. The focus points and connections such as Shopping, Culture and Congress Centers, Foundation Universities, Hotels, Collective Housing Fields, Metro Stations are visualised, allow us to perceive the life style planned for ourselves.
 
Haritanın içeriğini sivil toplum örgütleri ile birlikte şehir sakinleri de belirleyebiliyor. Bölge ile ilgili çalışmalar yürüten sivil toplum örgütleri ile bireyler arasında veri alışverişi sağlanıyor.
The content of the map can be determined by the citizens along with Non-Governmental organizations. The data transmission is applied eachother with citizens and Non-Governmental Organizations which perform or work of  a study related to the region.
 
Harita, elde edilen kolektif veriler ışığında kentin nabzını tutuyor. Bünyesinde toplanan tüm veriler bir bakıma içerisinde gelecek antropolojisi barındırıyor. Etrafta olup biten yıkım-yapım çalışmalarıyla ilgili daha konsantre ve süreçlerin takip edilebileceği bir içerik sunmayı amaçlıyor.
The map, takes the pulse of the city in the frame of collective data applied. All collected data hut a future antropology inside. It aims to present a content more concentrated and able to follow-up the processes related to ongoing works of destruction&rebuild happening around.
 
Structure diagram
Web interface
Publication
Poster series
 Press announcement
Survey posters and mobile interface
Exhibition