• Director : Bang Mi-na
  Producer : Park Jong-hu
  Lead Artist : Bang Mi-na
  Artwork : Kim song-min, Bae soo-yul
  Modeling : Choi hee-suk, Bae soo-yul, Bang Mi-na
  Compositing : Bang Mi-na
  Technical Director : Choi Kyu-ho
  Sound : GALAGA