Add to Collection
About

About

Hand made animation and opening creadits for Misja Afganistan tv series.
Published:
 
 
 
 
 
Edit: Grzegorz Gołdowski

Photos: Robert Pałka

Direction: Łukasz Słotwiński
 
Design & typo: Łukasz Słotwiński / Sophie Ram

Post & colour: Artur Valverde Piedra

Music: Bartosz Chajdecki / Szymon Wysocki
 
x
 
keep it analogue