Add to Collection
About

About

Logos
Published:
Logotipai
 
Logotipai, sukurti 2009-2013 m. laikotarpiu
 
/
Logos
 
Logos, created in the period of 2009-2013
Logotipas Lietuvos pirmininkavimui ES taryboje 2013
/
Logo for the Lithuanian Presidency of the Council of the European Union 2013
Logotipas organizacijai „International GNNSS Service“, JAV
/
Logo for organisation "International GNSS Service", U.S

2013
Logotipas kūrybinei grupei „Artis Fabrica“
/
Logo for creative group "Artis Fabrica"
 
2013
logotipas atostogų namams SAKÀ Druskininkuose
/
logo for the guest house SAKÀ at Druskininkai, Lithuania
2013
Logotipas radijo stočiai „Znad Wilii“
/
Logo for the radio station "Znad Wilii"
2012
Logotipas Lietuvos paviljonui pasaulinėje parodoje Expo 2012 Yeosu Korea
/
Logo for Lithuania's Pavilion at the World Expo 2012 in Yeosu, Korea
Dinaminis logotipas projektui „Vilnius Inside“ (logotipo bendraautorės Ula Babenskaite ir Gintarė Čekanauskaitė)
/
Dynamic logo for the project "Vilnius Inside" (in collaboration with Ula Babenskaitė and Gintarė Čekanauskaitė)

2012
Dinaminis logotipas holistinei jaunimo stovyklai. Vizualas simbolizuoja 5 atraminius taškus žmogaus ugdymui – fizinį, moralinį, intelektinį, estetinį ir dvasinį kūnus.
/
Dynamic logo for the holistic youth camp. The visual presents 5 points of reference for the person's development – physical, moral, intellectual, aesthetic and spiritual bodies.

2012
Logotipas vaikiškiems mezginiams.
/
Logo for the children's knitwear

2012
Logotipas veiksmo kameras platinančiai įmonei „ProMaksa“
/
Logo for the distributor of action cameras "ProMaksa"
2012
Modernaus meno centro logotipo adaptavimas vaikų leidiniams (skirtingi variantai skirti mokyklinio ir ikimokyklinio amžiaus grupėms).
/
Modern Art Center logo adaptation for the publications for children (different versions for the school and preschool age groups).

2012
Logotipas Europos Komisijos konkursui „Europos Egzaminas“
/
Logo for the European Commission's competition "Europe Exam"

2011
Jaunimo Europos Komandos organizacijos logotipas
/
"Youth's Europe Team" organization's logo

2011
Logotipas Europos Komisijos konkursui „Euro Protai“
/
Logo for the European Commission's competition "Euro Minds"

2012
Logotipas renginiui „Žalioji laboratorija“
/
Logo for the event "the Green Lab"

2012
Architektūrinių tyrimų įmonės „Atodangos“ logotipas
/
Logo for the architectural investigations company "Exposures"

2011
Logotipas verslo planų konkursui „Septynių jūrų kapitonai“
/
Logo for the contest of the business plans "Captains of the Seven Seas"

2012
Logotipas projektui „Turiu ateitį“
/
Logo for the project "I have the Future"

2012
Konkursinis logotipo pasiūlymas Lietuvos kandidatavimui į Jungtinių Tautų Saugumo Tarybą
/
"Lithuania – Candidate to the United Nations Security Council" logo proposal
 
2011
Logotipas renginiui „Kuriantis Europos miestas“
/
Logo for the event "Creative European City"

2009