Add to Collection
About

About

Website and catalog design for an architecture exhibition.
Published:
Lietuvos architektūra
Parodos „Žvilgsnis į save 2010–2011“ internetinės svetainės ir katalogo dizainas
 
Klientas: Lietuvos Architektų Sąjunga
Data: 2012
Parodos internetinės svetainės ir katalogo vizualo sprendimas susijęs su šio konkurso simboliniu apdovanojimu – skulptūra"Metras". Puslapių vizualuose žaidžiama I raidėmis, kurios atkartoja apdovanojimo formą.
 
/
Lithuanian Architecture
Website and catalog design for an exhibition "Žvilgsnis į save 2010–2011"
 
Client: Architects Association of Lithuania
Date: 2012
Design concept connects with the symbolic prize of the exhibition – a so called sculpture "the Meter" which is given to the 5 winners of the competition. In the visuals of the website and catalog we play with letter "I" which reminds the silhouette of this award.