• Κτήμα Λεμονιές
  Εταιρική Ταυτότητα
 • Περιγραφή
 • Το κτήμα Λεμονιές βρίσκετε στην Άνδρο, στον παραδοσιακό οικισμό των Λαμύρων καιλειτουργεί ως μονάδα αγροτουρισμού. Διαθέτει πλούσια βλάστηση με καρποφόραδένδρα μεταξύ των οποίων βρίσκονται και 50+ λεμονιές, κάτω από τις οποίες μπορεί ο καλεσμένος να πάρει το πρωινότου.

  Πηγήέμπνευσης για το σχεδιασμό του λογοτύπου, το οποίο παραπέμπει σελεμονόδρεντρο, αποτέλεσε η κάτοψη τωνσχεδίων του κτήματος. Το σχήμα του δέντρου εμπνεύστηκε από τα όρια τουκτήματος, ενώ οι καρποί του, αντιστοιχούν στα οικήματα/ξενώνες και τιςεγκαταστάσεις του κτήματος.

  Το σύμβολο ολοκληρώνεται με την προσθήκη ενός τεταρτημορίουαπό τη φέτα ενός λεμονιού σε κάθε καρπό. Ο χειρόγραφος τίτλος υποδηλώνει τονανθρωποκεντρικό χαρακτήρα του έργου.
 • Lemonies estate
  Corporate Identity
 • Description
 • Lemonies estate is an agrotourism unit which is located in the traditional village of Lamyra in Andros island. Its luscious gardens include more than 50 lemon trees, under the shade of which, guests may enjoy their breakfast.

  The source of inspiration for the design of the logo which resembles a lemon tree was the ground plan of the estate. The shape of the tree was inspired by the boundaries of the estate, while its fruits correspond to the buildings and facilities of the estate.

  The symbol is completed with the addition of a quadrant of the slice of a lemon in each fruit. The handwritten style of the title suggests the anthropocentic character of the project.
 • Concept
 • Color Palette
 • Logotype
 • Typeface
 • Business Cards

 • Jam label
 • Jam card
 • Block A5
 • Earrings
 • Jams
 • CREDITS


  COMPANY
  Chris Trivizas

  CLIENT
  Lemonies Estate

  COUNTRY
  Greece

  CREATIVE DIRECTOR
  Chris Trivizas

  HAND LETTERING
  Nikos Panos
  ">
  Chris Trivizas
  Michalis Kloukinas