Add to Collection
About

About

Creative partnerships project website design
Published:
Kūrybinės partnerystės
Interneto svetainės dizainas
 
Klientas: Ugdymo plėtotės centras
Data: 2012
Kūrybingumą mokyklose skatinančiai „Kūrybinių partnerysčių” interneto svetainei sukūrėm netradicinį pirmojo puslapio išdėstymą. Tvarka netvarkoje.
 
/
Creative Partnerships
Website design
 
Client: Education Development Centre
Date: 2012
"Creative partnerships" is a project that raises creativity in old-fashioned school routine. For the website of this project we created a non-traditional home page layout. Disorder inside an order.