Kowhai Squadron

  • 2274
  • 137
  • 14
  • Kowhai Squadron
    Screenprint