Konkurs kolektivnog stanovanja "Rasadnik" u Lazarevcu

  • 206
  • 0
  • 0
  • Konkurs za izradu projekta kolektivnog stanovanja "Rasadnik" u Lazarevcu 

    jednoglasna pohvala Žirija:
    GARD - Jelena Pucarević, M.arch, Ana Cogoljević, M.arch., Milica Ilić, M.arch., Milica Pihler, M.arch, Nevena Zelenika, M.arch