Add to Collection
About

About

Kinetic Image - exhibition identity and brochure design
Published:
KineticImage
animated films of fine artists fromCentral Europe

KinetikusKép - közép-európai képzőművészek animációs filmjei

2B Galéria, 2010. 06.25. – 07. 29.

Kinetic Image presents the animated artwork often artists from five former socialist Central European countries who willshowcase their animated film or video installation and connected artwork likephotograms, sketches, drawings, and other materials. From each country one filmwill be shown from the socialist, and another from the post-socialist period.The earlier films are made using analog technique, while most of the later onesare digital.
Animation in fine art is an undefined field whichhas not yet become a genre of artistic expression on its own, but it isdefinitely an emerging form of both practice and theory. For Art Historiansfilm is still isn’t regarded as part of the Fine Art meaning that it is notintegrated into its taxonomy.
The exhibition can not hope to present a detailedhistorical overwiev of the phenomena of animation in Fine Art, nor to create adefinitive list of animated films made by fine artists. Our aim is to give aninsight into the diverse approaches of artists using this medium.


A Kinetikus Kép kiállításolyan képzőművészek munkáit mutatja be, akik animációs technikákat isalkalmaznak műveik létrehozásakor. Cseh, lengyel, német, szlovák és magyaralkotók egy-egy animációs filmje/ installációja és több esetben a hozzá kapcsolódóanyagok; vázlatok, fotogrammok, rajzok láthatóak. Öt mű a rendszerváltáselőtti, öt pedig az azt követő időszakból való. A politikai rendszerváltozásával, bár attól függetlenül az animációs film technikája ismegváltozott, az analóg formáról a digitálisra került át a hangsúly. Így az1990-ig készült, a kiállítás anyagában szereplő művek analóg, míg az ezutánialkotások nagy többségükben digitális technika segítségével jöttek létre.
A kiállítás célja egyolyan médium bemutatása, mely nem vált önálló képzőművészeti műfajjá, mégis amozgókép születése óta foglalkoztatja az alkotókat. Az utóbbi évtizedekbenrégiónkban is egyre többen fordulnak a konstruktív mozgókép alkotási mód, az animációfelé, kihasználva annak reprezentatív és illúzióteremtő tulajdonságait, élve adokumentarista hűség vagy a teljes absztrakció lehetőségeivel.
logo
poster
invitation
brochure
brochure folding