Add to Collection
About

About

IV International Jascha Heifetz Competition for Violinists – 
Visual concept, posters, booklet design
Published:
Jascha Heifetz smuikininkų konkursas
Vizualinis sprendimas, plakatų, katalogo dizainas
 
Klientas: Tarptautinių kultūros programų centras
Data: 2013
Konkurso vizualo akcentu tapo emblema su smuikuojančio Jaschos Heifetzo fotografija. Pasirinktas retro spalvų ir dizaino elementų derinys atkreipia dėmesį ir pristato solidų renginio toną.
 
/
Jascha Heifetz Competition for Violinists
Visual concept, posters, booklet design
 
Client: The International Cultural Programme Centre
Date: 2013
The accent of the visual became an emblem with a photography of Jascha Heifetz playing violin. Retro color palette and style of design elements draw attention at the same time presenting the solid tone of this event.