Add to Collection
About

About

Album toważyszący wystawie "Jan Paweł II. Album rodzinny"
Published:
Jan Paweł II. Album rodzinny| John Paul II. Family album
Album okolicznościowy | Occasional Album
Kraków 2011
book design, editorial design - Anna Maria Bojarowicz, Marcin Przybyłko
retouching - Anna Grzywa
| Offset Print

/ Jacket coverG-Print
 
/ InsideGarda Kiara