Intersandpit

 • 73
 • 4
 • 0
 • 2013
   
  Intersandpit. / Piaskownica Intersandpit.
  ______________________________________________________________________________________
   
  Intersandpit Sandbox is a project that gives children moving in a wheelchair to actively participate in the joy of playing with children without disabilities.
  /
  Piaskownica Intersandpit to projekt, który daje dzieciom poruszającym się na wózku inwalidzkim możliwość aktywnego uczestnictwa w radosnej zabawie z dziećmi bez niepełnosprawności.