Interior Design of Wine House Kose

 • 283
 • 31
 • 2
 • Interior design of Wine House Kose

  destination -  - Varna,Bulgaria 
  interior design - Konte
  photographers - Martin Dralchev & Nataliya Topuzova

  Straldja region is known for centuries as a place for growing high quality varieties of grapes and fruits. The name Marash comes from a pass in the Balkan Mountains and an area located in proximity of Straldja town. 
  In this region flows an eponymous river, glorified in many poems from ancient times.
   
  ........................................................................................................................................................................................................
   
  Интериорен дизайн на Wine House Kose

  дестинация - Варна,България
  интрериорен дизайн  - Konte
  Фотографи - Мартин Дралчев & Наталия Топузова

  Стралджанският регион е известен от векове като място за отглеждане на висококачествени сортове грозде и плодове. Името Мараш произлиза от проход в Стара планина и местност в непосредствена близост до гр. Стралджа. В региона тече едноименна река, възпявана в множество стихове и поеми от древността.

 •  
  Thank you!