Add to Collection
About

About

STORY: Instal Project is an innovative developer of premium products in the field of heaters for use in both home and commercial applications. It… Read More
STORY: Instal Project is an innovative developer of premium products in the field of heaters for use in both home and commercial applications. Its products inspire designers, interior stylists to avant-garde solutions for CO BRAND NEW: The only element which stopped it in the image of the company logo. Its roots go back 20 years back what you see at first glance. Hence the decision to rebrendingu and change existing image, matching the modern and vibrant company. Premium, innovative are the main features that we included in the project logo. Design a simple, elegant, one-tonne, minimalist. Read Less
Published:
STORY:
Instal Projekt to innowacyjna firma tworząca produkty premium w zakresie grzejników do zastosowań zarówno domowych jak i firmowych. Swoimi produktami inspirują projektantów, stylistów wnętrz do awangardowych rozwiązań w zakresie C.O. 
BRAND NEW:
Jedyny element jaki się zatrzymał w wizerunku firmy to logo. Jej korzenie sięgają 20 lat wstecz co widać na pierwszy rzut oka. Stąd decyzja o rebrendingu i zmianie dotychczasowego wizerunku, pasującego do nowoczesnej i prężnej firmy. Premium, nowatorski to główne cechy jakie mieliśmy zawrzeć w projekcie logo. Stylistyka prosta, elegancka, jednotonowa, minimalistyczna.