• Dette er en skoleoppgave jeg hadde andre semester på Interkajonsdesign (NKF). Målet for oppgaven var å bli mer bevisst på de ulike mulighetene du har for å presentere informasjon på. I dette tema skulle jeg lage en infografikk  til et eget definert tema. Infografikken skal vi se dataen som jeg har funnet, på en interessant og oversiktlig måte. Jeg ønkset å gå inn på noe mer personlig, og valgte derfor å lage en historie om bilen min og meg. Var det flest oppturer eller nedturer? 

     
Add to Collection