Identyfikacja wizualna wydziałów ASP w Krakowie

 • 473
 • 52
 • 10
 • Wydział Malarstwa/Faculty of Painting
 • Wydział Rzeźby/ Faculty of Sculpture
   
 • Wydział Architektury Wnętrz/Faculty of Interior Design
   
 • Wydział Grafiki/Faculty of Graphic Arts
 • Wydział Form Przemysłowych/Faculty of Industrial Design