Identyfikacja Gminy Babice

 • 356
 • 28
 • 2
 • Projekt: Identyfikacja wizualna, znak graficzny oraz Księga Identyfikacji Wizualnej
       dla Gminy Babice k. Krakowa
  Sytuacja:
  Ambicją Klienta było stworzenie unikalnego wizerunku gminy umacniającego
       pozycję popularnego miejsca turystyki przyjazdowej
  Cel: Opracowanie marki ciekawej i przyjaznej turystom, w szczególności nawiązującej 
       do naturalnych bogactw gminy
  Rozwiązanie:
  Użycie koloru piaskowego, niebieskiego i zielonego odwołuje się kolejno do:
       jurajskich okolic; doliny Wisły i stawów; okalającej całą gminę zieleni.
       Godło przedstawia zamek,a jego górna część (wieża) zawiera kształt litery B.
       Charakterystyczna, odręczna typografia  daje poczucie otwartości i przyjazności
  Agencja: Visane
  Data: 2010