Add to Collection
About

About

2012 ISETAN IRODARISAI - floor design for ISETAN Shinjuku client: ISETAN Mistukoshi ad: PRANKS illu: przemek sobocki
Published:
floor plan - ISETAN Shinjuku ground floor
floor plan - ISETAN Shinjuku main entrance