• Photographer: Andrew Akimov
  Style: Olga Komissarova
  Assistant: Sergey Lazovskiy
  Designer: Elnura Badalova
  Hair: Olga Komissarova
  MUA: Olga Komissariva
  Model: Toma Barkova (avant models)