Add to Collection
About

About

Branding for workers hotel with higher standard.
Published:
 
 
 
 
 
 
 
Logo for cheap hotel brand with higher standard than other similar places. Hostel Premium is a place dedicated for workers and engineers which are working near by on special economical zone. 

Brief discribed this hotel, as a place where exhausted workers can sleep in well equiped and clean rooms, eat good and relatively low priced dishes and get strong to be well prepared to next day of work. Client suggested not to focus on playful atmosphere during meals but rather on resting, relaxing and forces recovering aspect.
 
Colors were suggested by client.
 

Logo dla taniego hotelu oferujacego usługi o podwyższonym standardzie w stosunku do innych miejsc tego typu. Hostel Premium to miejsce przeznaczone dla pracowników fizycznych i inżynierów, którzy pracują na położonej niedaleko specjalnej strefie ekonomicznej. 

Brief opisywał hotel jako miejsce, gdzie wyczerpani pracownicy mogą wyspać się w czystych i dobrze wyposażonych pokojach, zjeść smaczne i relatywnie tanie posiłki i odzyskać siły by być przygotowanym do kolejnego dnia pracy. Klient sugerował, by nie skupiać się na zabawnej atmosferze podczas posiłków w stołówce, a raczej na aspekcie odpoczynku, relaksu i powracania sił.

Kolorystyka została zasugerowana przez klienta.