Add to Collection
About

About

Final Project in College
Published:
  פרויקט גמר באינטראקטיב, ויצו חיפההפרויקט היינו ביקורת על החברה ועל תעשיית הכלבים שעיקרה החפצה והפיכה של בעל חיים זה לאביזר קישוטי ולסמל סטטוסתיאור הפרויקט: יצירת אפליקציה אינטראקטיבית לאיפד אשר מציגה את אתר החברה הייברידהייבריד היא חברה אשר מספקת כלבים לאנשים ממעמד סוציו-אקונומי גבוהה, המעוניינים לרכוש כלב שיענה לכל צרכיהים, שיהיה יחיד מסוגו ושיותאם באופן מוחלט לבחירותיהם
תיק עבודות