Fresh Wesh Team // Bojana Đurić

  • 182
  • 26
  • 1
  • Fresh Wesh Team // Bojana Đurić

    " Ćao, ja sam Bojana. Do sada sam mnogo stvari započela, ali nijednu nisam završila do kraja. Mislila sam da mi je to mana, ali sada to vidim kao prednost - uvek ću imati nečemu da se vratim i radim na tome. "