Found images / Obrazy znalezione

 • 97
 • 6
 • 0
 • Przestrzeń grafiki Wojciecha Tylbora-Kubrakiewicza wprowadza odbiorcę w inny wymiar. Logiczny ciąg obrazów zostaje zerwany, a wraz z nim energia, która podtrzymuje kinetykę świadomości. Choć odnajdujemy tu elementy znajome, jednak zestawienia są przypadkowe, zawieszone w przestrzeni, pocięte liniaturą, niczym zagrabiony żwir w ogrodzie zen. Miejski pejzaż o cechach wanitatywnych, zaniedbane podwórko, sklepowy szyld wraz z zatarciem konturu tracą rozpoznawalną celowość i sens istnienia. Stają się tylko wyobrażeniem, wyłonionym z chaosu myśli, jednym z wielu obrazów swobodnie przepływających przez nasz umysł. Wydaje się, że proces komponowania nigdy nie jest zakończony. Towarzyszy mu chęć odnajdywania, ale niekoniecznie odnalezienia.
  Artysta zabiera nas w podróż wewnętrzną, podobną medytacji, gdzie każdy krok prowadzi do unicestwienia rozumującego intelektu, a zarazem przybliża do duchowej przemiany, do wyciszenia, równowagi, spokoju - bliskich buddyjskiemu doświadczeniu satori. Impulsem dla twórczości Tylbora jest podróż na Wschód, podejmowana po wielokroć i wciąż pozostawiająca niedosyt. Towarzyszy jej zachwyt nad każdym prozaicznym przejawem materializującej się myśli ludzkiej, od rzeczy codziennego użytku - banalnych w swoim jestestwie, po detal architektury, czy artefakt z muzeum. Ale jest tam również uczucie wyobcowania, nieprzystawalności do świata, kulturowego wykluczenia. Ta dychotomia ogranicza w pełni świadome przeżywanie doświadczenia podróży. Dopiero w domu, w Warszawie, możliwa jest analiza. Rodzący się dystans pozwala na dokonanie syntezy. Forma wyłania się przypadkowo z okruchów pamięci. Uproszczona, czasami sprowadzona tylko do znaku, albo symbolu, zawisa w pustce przestrzeni, określonej równym rytmem linii linorytu. Tu poza czasem, „bezemocjonalnie”, można odnaleźć chwilę - jej smak, zapach, fakturę.
   
  Materialność świata zatapia się w stanie medytatywnym, jak we śnie. Stara, porzucona lodówka, zderzona ze zdjęciami z obserwatorium astronomicznego w Jaipur, przywołuje wizję prymitywnej sondy kosmicznej. Sceneria przypomina dekoracje do filmów Wojciecha Hasa. Olbrzymie kamienne konstrukcje marmurowych niecek, ponad którymi zawisa metalowe oko, wyznaczające miejsce Ziemi we wszechświecie. Dalej schody do nieba flankowane gigantycznymi skrzydłami arkad i zdezelowany obiekt nic nieznaczącej cywilizacji - lodówka. Przychodzi do głowy sutra recytowana dzień w dzień przez mnichów w klasztorach zen: “Wszystko naznaczone jest pustką, nic nie ma początku ani końca, nic nie jest bez skazy, nic nie jest doskonale ani niedoskonałe. Tu w owej pustce nie ma ani kształtu, ani postrzegania, ani nazw, ani pojęć, ani wiedzy...”.

  Energia świadomości wycofana ze sfery treści skupia się na próżni. Oko wiedzione w głąb obrazu odkrywa bezmiar przestrzeni, a perspektywa daje to dziwne wrażenie, które towarzyszy oglądaniu obrazów Tintoretta - milczącą, nieskończoną otchłań.

  Katarzyna Haber-Pułtorak
 • Zapora – Dam
  linocut with UV print, 100x70 cm, printed on Canson Edition paper, 100 x 70 cm, 2013
   
 • Zapora II – Dam II
  linocut with UV print, 100x70 cm, printed on Canson Edition paper, 100 x 70 cm, 2015
 • Repozytorium – Repository
  linocut with UV print, 100x70 cm, printed on Canson Edition paper, 100 x 70 cm, 2013
   
 • Rekonstrukcja – Reconstruction
  linocut with UV print, 100x70 cm, printed on Canson Edition paper, 100 x 70 cm, 2013
 • Altitude difference – Różnica wysokości
  linocut with UV print, 100x70 cm, printed on Canson Edition paper, 100 x 70 cm, 2012
   
 • Altitude difference II – Różnica wysokości II
  linocut with UV print, 100x70 cm, printed on Canson Edition paper, 100 x 70 cm, 2012
   
 • Impossible figure – Figura niemożliwa
  linocut with UV print, 100x70 cm, printed on Canson Edition paper, 2012
   
 • Blanka
  linocut with UV print, 100x70 cm, printed on Canson Edition paper, 100 x 70 cm, 2013
   
 • Voyager I
  linocut with UV print, 100x70 cm, printed on Canson Edition paper, 2011
   
 • Voyager II
  linocut with UV print, 100x70 cm, printed on Canson Edition paper, 2011

   
 • Voyager III
  linocut with UV print, 100x70 cm, printed on Canson Edition paper, 2011
 • Fragments – Fragmenty
  linocut with UV print, 100x70 cm, printed on Canson Edition paper, 2012
   
 • Infinitas
  linocut with UV print, 100x70 cm, printed on Canson Edition paper, 2012
   
 • Scylla i Charybdis
  linocut, 100x70 cm, printed on Canson Edition paper, 2011