FLASH: tvorba interaktivních animací pro UPT

  • 97
  • 0
  • 0
  • Ústav přístrojové techniky (při Akademii věd) svého času vyvíjel popularizační web pro demostraci různých fyzikálních jevů a pro vizualizaci laboratorních pokusů. 
    Grafická podoba již byla někým zpracována, ale zadání vyžadovalo vytvořit animace s interaktivitou ze strany uživatele, proto bylo vše realizováno ve Flashi. Tento mini projekt byl mnohem více o programování než o grafice. Interaktivitu jsem programoval v jazyce ActionScript3.