Add to Collection
Tools Used

Tools

About

About

Industrial Revolution. - F...k it!
Published:
...aka Axe
W XVIII wieku w Anglii i Szkocji, rozpoczęła się rewolucja przemysłowa. Jedną z jej najważniejszych przyczyn, była eksplozja demograficzna. Wzrost liczby ludności, spowodował wzrost potrzeb rynków. Manufaktury i rzemieślnicy już nie byli w stanie ich zaspokoić.
 
In XVIII century in England and Scotland the Industrial Revolution has began. One of the main reasons was demographic explosion. The increase in population has increased the needs of the markets. That is why the manufactures and craftsmen were no longer able to satisfy them.