Add to Collection
About

About

Examensarbete med c-uppsats
Published:
Examensarbete
Examensarbetet jag gjorde bestod av två delar; framtagning av ett tjänstekoncept samt en vetenskaplig undersökning vilka båda resulterade i en C-uppsats. 

Tjänsten jag jobbade med baserades på en egen idé. Det var en webbsida där vänner kan samlas och tippa mästerskap i fotboll tillsammans. Detta har utvecklats till ett fritidsprojekt som jag fortfarande arbetar på, med allt från gränssnittsdesign till programmering och grafisk design. Konceptet togs fram bland annat med hjälp av metoden AT-ONE. De tidiga skisserna användes som underlag till datainsamlingen i den vetenskapliga undersökning jag sedan gjorde. 

Undersökningen handlade om registreringsprocesser på webbaserade tjänster. Där undersöktes vad som var mest effektivt, att motivera besökare till registrering eller att engagera dem i tjänsten och på så vis få dem att vilja registrera sig. Genom att testa två olika versioner av samma tjänstekoncept med ett antal användare samlades data in. Det jag kom fram till att det ena inte direkt föredrogs framför det andra, utan att det kan spela stor roll vilken tjänst det handlar om, dess komplexitet samt vilka besökarna är och vilka erfarenheter och kunskaper de har. Uppsatsen finns att läsa i sin helhet på http://www.uppsatser.se/uppsats/a63ef5c2e6/