• Terracotta HorsesĀ , Xian
  • Roof, Shanghai
  • Wall, Beijing
  • Square, Beijing
  • Housing, Hong Kong
  • Buddha Message, Hong Kong
  • Corporate Builiding, Hong Kong
  • Rice Fields, Guangxi
  • Interior, Shanghai