Add to Collection
About

About

FIlmen som ble lengre jo flere som så den.
Published:
Casefilm
MÅL
DNBs sparekonsept med Clooney og Julie har vært en suksess. Vår oppgave var å lage en nettaktivitet som gjorde historien om at “Noen har flaks ...” lengre og større. Vi ville la deltakerne oppleve påstanden vår: Noen har flaks her i livet, for alle oss andre er det kanskje lurt å spare litt.
 
BESKRIVELSE
Vi lagde en interaktiv skattejakt basert på et enkelt prinsipp: en film som blir lengre jo flere som ser den.

Sånn fungerte det:
Et nytt kapittel ble låst opp når et gitt antall mennesker hadde sett det forrige. Hvert kapittel – 26 til sammen – viste tyvenes flukt mot nedgravingsstedet, og inneholdt delkonkurranser og stedsavslørende hint.

Ved å gjette skattens endelige plassering på et kart var du med i konkurransen. Bommet du – og mest sannsynlig gjorde du det - fikk du tilbud på Superspar, en alternativ vei til rikdom.

Kampanjen hadde egen etterforsker på P4, og gav deg ekstra hint i sosiale medier. På DNBs facebookside ble ekstramateriell sluppet med jevne mellomrom, som f.eks. overvåkingsbilder fra bensinstasjoner.
 
EFFEKT
535 172 besøk (på 10 dager)
414 000 deltok i Dusørjakten. 

Noen har flaks-kampanjen som helhet bidro til at 400 000 nordmenn opprettet spareavtale i 2012.
Nesten 200 000 av disse ble opprettet i perioden under og etter Dusørjakten.