Driftsbygninger (tegninger) - The farm (drawing).
76
7
1
Add to Collection
About

About

Tegninger i blandet teknikk, av de mange landbruksbygninger som forsvinner.
Published:
Tegninger i blandet teknikk. Driftsbygninger fra Nordland. Drawings from old farms in the north of Norway.