Add to Collection
Tools Used

Tools

About

About

2012 yılında Sabitfikir dergisinin yanında promosyon olarak dağıtacağı bir defter serisi olarak sunuldu. Konsept, klasikleşmiş edebi eserlere ti… Read More
2012 yılında Sabitfikir dergisinin yanında promosyon olarak dağıtacağı bir defter serisi olarak sunuldu. Konsept, klasikleşmiş edebi eserlere tipografik kapaklar tasarlamak ve içini defter olarak kullanmaktı. Konsept sunumu için iki örnek kapak tasarladım. Notebook designs for a Turkish literature magazine Sabitfikir. The concept was to design typographical covers for classical literature books and use them as notebooks. I made two covers to present the concept. *Basılmadı / not published Read Less
Published: