• DOLNOŚLĄSKI MAGAZYN FOTOGRAFICZNY _ DMF
   
  DMF - jest magazynem ukazującym uroki Dolnego Śląska i talenty jego mieszkańców. DMF to także fotorelacje z ważnych wydarzeń, odkrywanie ciekawych miejsc czy indywidualności regionu. Czytelnicy śledzą życie mieszkańców regionu, inspirują się ich podróżami oraz codzienną działalnością. DMF to furtka do poznania ludzi podobnych do Ciebie!
   
  _____________________________________________________________________________________
   
  DMF is a magazine showing the beauty of the Lower Silesia and the talent of its people. DMF is also a photo reports from major events, exploring the most interesting places and personalities of the region. Readers track the lives of the inhabitants of the region, inspired by their travels and daily activities. DMF is a gateway to meet people like you!
   
  Logo/Layout - Maria Wąsik
   
  Editor-in-Chief/Picture Editor/DTP - Lukas Kapa
   
   
Add to Collection