City and intercity transport

 • 209
 • 9
 • 2
 • 2013
   
  City and intercity transport. / Miejski i międzymiejski transport.
  ______________________________________________________________________________________
   
  The concept of city and intercity transport based on a system of modular segments in conjunction with a locomotive. Ground railway in a city (traditional electric drive) and underground (magnetic drive).
  /
  Koncepcja transportu miejskiego i międzymiejskiego w oparciu o system modułowych segmentów w połączeniu z jednostką motorniczego. Transport miejski oparty o kolej naziemną (napęd tradycyjny elektryczny) i podziemną (napęd magnetyczny).