Christmas idents 2012

 • 1884
 • 84
 • 13
 • CITY channel Christmas ident 2012
 • CREDITS:
  Art Director - Eugeniya Khomenko;
  3d Animation - Yaroslav Mishenin;
  Compositing - Eugeniya Khomenko;
  Sound Design - Max Kulyaev.