Add to Collection
About

About

In my work which I have named as "Children of Tawus the Angel: Yezidies", I assembled the legends and the myths of Yezidi religion by digital tec… Read More
In my work which I have named as "Children of Tawus the Angel: Yezidies", I assembled the legends and the myths of Yezidi religion by digital techniques. Read Less
Published:
“ Melek Tawus’un Çocukları: Yezidiler” isimli çalışmamda, Yezidi dininin efsane ve mitlerini dijital ortamda kurguladım.
Yeryüzündeki onlarca dini yapı içinden Yezidileri seçmemdeki neden, öncelikle yaşadığımız coğrafyada ve komşu coğrafyalarda yaklaşık 900 yıllık bir tarihe sahip Yezidilik dininden, gözlemlediğim kadarıyla birçok kişinin haberdar olmadığıdır.Bunun yanında yaşadıkları yanlış anlaşılmalar ve dışlanmalar nedeni ile sayılarının yok olmaya yüz tutması, bende  bu halkı insanlara anlatma isteği doğurdu.
Öncelikle dinin tarihini ve özelliklerini araştırmam gerekliydi. Araştırma kısmında çok fazla kaynağa ulaşamasam da, bu konuda Avrupa da yapılmış birkaç önemli çalışmaya   ulaştım ve kitap, internet gibi kaynakları kullandım. Maalesef  ki; çok istememe rağmen herhangi bir yezidiyle görüşme imkanı bulamadım.

Amacımın  Yezidileri insanlara anlatmak  olduğundan, çalışmamın belgesel bir tavrı da bulunmaktadır. Bunu Yezidilerin yaşadığı bölgelere gidip belgesel fotoğraf anlayışıyla çalışmamamın nedeni, amacımın onların şu anki sosyal ve kültürel yapılarını anlatmak değil (araştırmam sırasında bu konuda birçok belgesel çalışmanın yapıldığını da gördüm), dinlerinin yaratılış efsanelerini ve mitlerini aktarmaktı. Bunu en iyi ve etkili şekilde dijital manipülasyon tekniği ile yapabilirdim.Bütün bunların ışığında efsanevi ve mitsel bir konuyu en iyi anlatabileceğim ortamın bilgisayar ortamı olduğunu düşündüğümden, tez çalışmamı bu alanda gerçekleştirdim.
Yezidilik inancının yaratılış efsanelerini, mitlerini, geleneklerini ve kültlerini kendi eleştirel yorumumu katmadan, belgeci bir üslupla fakat gerçek üstü tasarımlara giderek, insanlara aktarmak istedim. Amacım merak uyandıran, şaşırtan, etkili, görüntüler üretmekti.
Fotoğrafların görsel karakterini oluştururken kaotik, mistik ve efsanevi bir yapı oluşturmayı amaçladım ve bu amaçla resimsi ve farklı dokular, karanlık atmosferler, eskitme efekti ve monokrom bir renk kullandım.
Son üç fotoğraf dışında bütün fotoğraflar yaratılış efsanesini ve meleke tawus kültünü betimlemektedir.Diğer üç fotoğraf ise benim yakın hissettiğim ve en belirgin geleneklerini içermekte.

In my work which I have named as "Children of Tawus the Angel: Yezidies", I assembled the legends and the myths of Yezidi religion by digital techniques.

My primary reason for choosing Yezidies among many religions in the world is that Yezidi Religion which has approximately nine hundred years of history in my own and border countries, has not been recognised and known by most people. In additon to this because of the the misunderstandigs and the alienation and isolation they have been through their population decraesed and nearly fading; which gave me the will to introduce this community.

Since my aim is describing Yezdies, my work has a documentary altitude. The reason I have not worked on the subject by going to the regions where they live and shoot with the documentary style is because what I wanted was not showing their social and cultural structure, it was introducing their creation legends and myths. I could do this by creating photos myself with the digital manipulation techniques on the computer most effectively.

I wanted to explain the creation legends and myths of Yezidi belief, without adding my own critising and comments, with a documentary genre but by reaching to the surrealistic designs. My aim was to create visions that raise curiosity, surprise and effect the viewer.

I aimed to create a chaotic, mystic and legendary structure while I was creating the visual characteristics of the photographs and for this I used pictorial and different textures, dark atmospheres, wearing out effects and a monochrome colour.
All the photographs except the last three represent their creation legends and the cults of Tawus the angel. The other three photographs include the traditions which I personally feel close and the most significant ones.           

Photo1: Creation of Tawus the Angel
            Accoarding to Kitab El Aswad, God initially created Tawus the angel to warn his chosen community and to keep them away from mistakes. Tawus the angel is the holy angel for Yezidies. Peacock is their holy symbol.

Photo2: Tawus the Angel and the Other Six Angels
            After Tawus the angel, God craeted six more angels, so that with Tawus the Angel they could create the universe together.
               
Photo3:Anfar 
            God from his own self created the white pearl, and a bird whose name was Anfar. And placed the pearl on Anfar's back and he sat for forty thousand years.

Photo4:Tawus the Angel and the Pearl
            Tawus the angel rose, he held the pearl in his hand, he screamed and the pearl seperated into four parts.

Photo5:The Pearl Broke
            The pearl broke and water spread all over. The earth was set as a sphere without any scarps.

Photo6:Adem and Tawus the Angel
            Tawus the Angel told Adam  to eat wheat in spite that God has forbid, Adam ate the wheat, he felt uncomfortably full, he felt pain since he din not have anus.

Photo7:Eternal Tree
            In the beginning there was nothing, with God's command a tree rose, the eternal tree. Tawus the Angel who has flown in darkness for ninety thousand years has landed on this tree and waited for God's orders.

Photo8:Three Times
            Yezidies turn their faces to the sun and pray three times a day. Sun is holy for them.

Photo9:Ring
            A Yezidi around whom a circle was drown, cannot get out of it unless it is not erased by the person who has drawn it. Circe is holy for them, it is accepted as the place where they actualize themselves.

Photo10:Tree of Wishes
            In Yezidi beliefs pieces of cloth are tied to the tree of wishes and the person who cannot have a child, puts a cradle under the tree so that he or she can have a child.