Celebrate Life - Summer 2012

  • 145
  • 14
  • 2
  • По повеќе од 10 години повторнопродуцирав серија на маици.

    Celebrate life за моментите на танцување и славење на убавите нешта. Когатанцуваме ги ослободуваме сите лоши работи насобрани во нас. Илустрациите сесамо потсетник дека танцувањето и уживањето во самите себе и во музиката енешто што треба да е наше секојдневие.

    Процент од продажбата на маиците ќе бидат наменети за хуманитарни цели иорганизирање на изложби поврзани со графичкиот дизајн.

    Лимитираната едиција на unisex маици можат да се купат по цена од 1000 ден. вобутикот Toxic на Acid Wear (Градски Tрговски Центар, Скопје на првиот катведнаш позади Југотон) или доколку не ве води пат натаму слободно пишете ми на hello@indog.info и ќе се договориме каде да се сретнеме за да ја подигнете својата маица.