Catharine van den Hamer

  • 575
  • 41
  • 2
  • Catharine van den Hamer-Degenkamp (age: 89)
    Publication in De Volkskrant