Add to Collection
About

About

Časopis Poezija
Published:
I L L U S T R A T I O N

Illustration for a song by Ivan Rogić Nehajev - O ženama nisko opasanim, Poetry magazine.

I N K   &   P A P E R   /   D I G I T A L   C O L O R I N G
A U T U M N   2 0 1 2
 

I L U S T R A C I J A

Ilustracija za pjesmu Ivana Rogića Nehajeva - O ženama nisko opasanim, u časopisu Poezija.

T U Š   &   P A P I R   /   D I G I T A L N O   B O J A N J E
J E S E N   2 0 1 2