Add to Collection
About

About

Redizajn clubing poster for club in Krakow.
Published:
2013/2014
CLUBING POSTER
Redizajn plakatów imprezowych dla klubu Cień w Krakowie. Powstały różne szablony dostosowane
do różnych gatunkowo imprez. Każda impreza posiada swoje logo oraz dostosowany kolor.