• 2013/2014
    CLUBING POSTER
    Redizajn plakatów imprezowych dla klubu Cień w Krakowie. Powstały różne szablony dostosowane
    do różnych gatunkowo imprez. Każda impreza posiada swoje logo oraz dostosowany kolor.