• N I K I • P I L K I N G T O N
  C O L L E C T I O N
  www.nikipilkington.com
 • 'Calon lan yn llawn daioni'
  A pure heart full of goodness
 • 'Mae hen wlad fy nhadau'
  The land of my fathers
 • Some people search their whole lives to find what I found in your eyes
 • 'Dywed yn dda am dy gyfaill, am dy elyn dywed dim'
  Speak well of your friend; of your enemy say nothing
 • 'Eang yw'r byd i bawb'
  The world is wide to everyone
 • 'Sws'
  Mwah
 • 'Canu'r dydd a chanu'r nos'
  Sing in the day and sing in the night
 • 'Dros yr enfys'
  Over the rainbow
 • 'Mynd drot drot'
  Trotting along (Welsh nursery rhyme)
 • Cwtch
 • 'Daw eto haul ar fryn'
  The sun will rise again
 • Grow where you are planted
 • 'Os gwelwch yn dda ga'i grempog?'
  Please can I have a pancake? (Welsh nursery rhyme)
 • 'Caru'
  Loving
 • 'Cyntaf i'r felin gaiff falu'
  First to the mill can grind
 • 'Si hei lwli mabi' (Welsh nursery rhyme)
 • "A wnelir liw nos a welir liw dydd."
  -What is done by night shall be seen by day.
 • "Cariad a orchfyga bopeth"
  -Love overcomes everything.
 • "Can di bennill mwyn i'th nain fe gan dy nain i tithau"
  -Sing to your grandmother a sweet song, and she will sing to you.
 • "Dim mwg heb dan"
  -No smoke without fire.
 • "Teg yw edrych tuag adref"
  -It's good to look homewards
 • "Gwr dieithr yw yfory"
  -Tomorrow is a stranger. 
 • "Wrth gicio a brathu mae cariad yn magu"
  -Whilst kicking and biting, love develops.
 • "Ei wynt yn ei ddwrn"
  -Her breath in her fist.
 • "Yr oen yn dysgu'r ddafad i bori"
  -The lamb teaching the ewe to graze.
 • "Un wennol ni wna wanwyn"
  -One swallow doesn't make a summer.
 • "Cof a llithr, llythyrau a geidw"
  -Memories slip, letters remain.
 • "Pob gwlad yn ol ei harfer"
  -Every country has its customs.
 • "Cariad a orchfyga bopeth"
  -Love overcomes everything. • "Cenedl heb iaith yw cenedl heb galon"
  -A nation without a language is a nation without a heart.

 • 'Nerth gwraig yn ei thafod"
  -A womans strength is her tongue.

 • "A feddo gelf a fydd gwar"-Who has art has all.
 • Marni for Elsevier style magazine
 • DACS 'Episodes' Exhibition NYC
 • "Let's run away & join the circus"
  DACS exhibition NYC
 • 'Bwrw Glaw...'
  Welsh nursery rhyme
 • 'Dau gi bach...'
  Welsh nursery rhyme

   
 • 'Deryn y bwn o'r banna...'
  Welsh nursery rhyme
 • 'Gee ceffyl bach...'
  Welsh nursery rhyme
 • 'Mi welais Jac Y Do...'
  Welsh nursery rhyme