Add to Collection
About

About

My thesis - educational books for children with my text and illustrations. Copyright 2012
Published:
Books from Orthographyland
"Nie rób byków" - series for children
EN

The books in the series were created as my thesis for those who are just entering to the world of (polish) orthography and for those who have already entered into it with one leg (and do not necessarily like this place). Rhyme games combined with image & association games is to show that this world may be colorful and interesting. Spelling does not have to be a headache, something that discourages with excess of rigid rules. Games and plays like hopscotch or stalking also have the rules, and they are still fun for us. Why should it be different with language learning?

In addition to books, series also includes stickers, bookmarks, and packaging for each item.


More: www.magicsuitcase.plPL

Książeczki z serii "Nie rób byków" powstały w ramach mojej pracy dyplomowej - z myślą o tych, którzy wkraczają w świat nauki ortografii oraz o tych, którzy już wkroczyli weń jedną nogą (i niekoniecznie podoba im się to miejsce). Gra rymów w połączeniu z grą obrazów i skojarzeń ma pokazać, że świat ten może być barwny i ciekawy. Ortografia nie musi być bolączką, czymś, co zniechęca nadmiarem sztywnych zasad. W końcu gra w klasy czy podchody też rządzą się pewnymi regułami, a wciąż pozostają dla nas dobrą zabawą. Dlaczego miałoby być inaczej z nauką języka?

Oprócz książeczek, w skład "byczej" serii wchodzą też naklejki, zakładki oraz opakowania na poszczególne elementy.

Więcej:
www.magicsuitcase.pl
Copyright 2012