Add to Collection
About

About

פרוייקט במסגרת קורס טיפוגרפיה ללא מחשב
Published:
.פרוייקט במסגרת קורס טיפוגרפיה ללא מחשב, בהנחיית מיכל צדרבאום
   .בסיס ומבנה-על- מטפורה מתחום האדריכלות אשר משמשת במרקסיזם לציון היחסים שבין הכלכלה לבין שאר החברה
לפי מרקס, הכלכלה הינה הבסיס ושאר הספרות בחברה הינן מבנה העל והן מושפעות ותלויות בכלכלה כפי שמבנה העל
.תלוי בעומק ובהיקף של יסודותיו
 
.הפרוייקט חוקר את הקשר בין האותיות- מבנה העל, לבין היסודות שלהן אשר מהווים הדהוד למה שקורה מעל פני השטח
בהמשך נעשה נסיון לכתוב באמצעות האותיות החדשות (אשר מורכבות כל אחת מהאות עצמה+היסודות שלה) ציטוטים מתוך כתביו של מרקס אשר עוסקים בביקורת על הקפטילזם. התוצר הסופי הוא ציטוט אשר נכתב אך ורק באמצעות היסודות אשר מהווים כתב חדש בפני עצמו, על רקע גשר המיתרים בירושלים אשר נחשב בעיני רבים כמפלצת בנייה אשר מנציחה את עוולות הקפטילזם