Ambitions Renewal Rijnstraat 8

 • 3173
 • 161
 • 9
 • Ambitiedocument
  Vernieuwing Rijnstraat 8

   
  Total Identity
 • Achtergrond
  Het huidige pand van het Ministerie van VROM (Rijnstraat 8) gaat vernieuwd worden. Deze vernieuwing zal het gebouw op veel terreinen ingrijpend moderniseren en geschikt maken voor het gebruik door meerdere onderdelen van de Rijksoverheid.

  Doel
  Met deze publicatie toont de Programmadirectie Nieuwe Huisvesting haar ambities. Ze wil de geesten rijp en enthousiast maken voor de gewenste vernieuwing. Niet alleen van huidige of toekomstige gebruikers van het pand, maar ook van de partijen die met deze opgave aan de slag zullen gaan.

  Concept
  In de tekst worden de ambities die de programmadirectie heeft helder en open beschreven. De visuele verhaallijn dient om de blik van de lezer te kantelen van ‘wat is’ naar ‘wat kan zijn’. Van 8 naar . De illustraties en verbeeldingen geven steeds meer ruimte om een echt nieuwe benadering voor de vernieuwing te kiezen.

  Ambitie verbeelden
  Bij het verbeelden van de ambitie worden in het document geen toekomstbeelden geschetst. Hoe de vernieuwing vorm zal krijgen is immers nog niet bekend. In plaats daarvan onderzoekt en prikkelt de publicatie. Door tekstueel en visueel vragen te stellen over gebruikers, de fysieke en ecologische footprint, locatie en over de functies die het gebouw heeft.

  Samenwerking
  Concept en ontwerp zijn in zeer korte tijd tot stand gekomen. In deze ‘pressure cooker’ is de traditionele presentatiecyclus vervangen door een frequent overleg waarbij wederzijdse voortgang werd gedeeld. Dit is een effectieve en inspirerende werkwijze gebleken, waarin het projectteam op symbiotische wijze de publicatie heeft gevormd.


  AWARD
  2010 Rijkshuisstijl Award, Category Printed Matter

 • FACTS
  Client: Programmadirectie Nieuwe Huisvesting, Ministeries VROM en VenW
  Agency: Total Identity, The Hague

  CREDITS
  Design: Marthe Bjelkarøy, Edwin van Praet, Sandra Roozen
  Desktoppublishing: Paul Monster
  Client Services: Marcel Douw, Erik Mastebroek