Add to Collection
Tools Used
About

About

Akwarele.
Published:
Akwarele wykonane w 2009 roku, jako praca wakacyjna na studia:
Akwarele wykonane w 2011 roku, w ramach zajęć wakacyjnych w Pracowni Rysunku DOMIN. 
Akwarele wykonane w różnych okresach dla przyjemności: