Add to Collection
About

About

In deze academieboeken komt naar voren dat alles met elkaar in verbinding staat. Om te benadrukken dat we als academie constant blijven groeien, … Read More
In deze academieboeken komt naar voren dat alles met elkaar in verbinding staat. Om te benadrukken dat we als academie constant blijven groeien, lopen de foto’s op en af de pagina’s, zodat het nergens eindigt. Read Less
Published:
jaarboek en eindcatalogus
Ruggen van de boeken, bovenste eindcatalogus, onderste jaarboek

binnenstebuitenboeken-> kaft zit in het midden van het boek waardoor je direct bij de inhoud begint; de academie is opengesteld.
inhoudsopgave van het hoofdstuk Prijzen/publicaties uit het academiejaarboek
spread uit het hoofdstuk Prijzen/publicaties uit het academiejaarboek
spread uit het schetshoofdstuk van de eindcatalogus
spread uit de eindcatalogus, werk van afstudeerder