AYA ulotki do wystaw/AYA set of exhibition flyers

  • 140
  • 7
  • 0
  • AYA

    Projekt logo i serii ulotek do wystaw w katowickiej galerii AYA. Ulotka (w formacie narzuconym przez zleceniodawcę) składa się na trzy części. Na pierwszej stronie za okładką znajduje się opis wystawy, dzięki czemu zawsze towarzyszy on reprodukcjom; na tylnej okładce umieszony został życiorys artysty i informacje o galerii. Proporcje reprodukcji w ramach siatki, krój pisma i kolor przewodni dobierane są indywidualnie do charakteru wystawy.


    2012 r.
    420×297mm