ATLAS GRAFICZNY

  • 569
  • 57
  • 12
  • Do stworzenia tej książki użyłam atlasu geograficznego, z którego usunęłam wszystkie mapy, ilustracje
    i schematy. Zostawiłam jedynie teksty (spis map, skorowidz nazw). Każdy punkt oznaczony na mapie jest spisany w skorowidzu, który pokryłam własną wyimaginowaną mapą powstałą metodą ręcznego marmur-
    kowania papieru. Tak jak swoista atrakcyjność wizualna map nie jest wynikiem upodobań kartografa, tylko specyfiki rzeźby terenu, tak w procesie marmurkowania papieru ostateczny efekt w dużej mierze zależy od przypadku, a poszczególne odbitki znacznie różnią się zarówno od siebie, jak i od matrycy.