"AFTER"

  • 449
  • 15
  • 1
  • Се прашував како да го фотографирам отворањето на изложбата "AFTER" од Димитар Апостолов. Ососбено што е тој еден ептен претерано заебан тип? Одговорот можете да го најдете во моите фотографии.
     
    I asked myself how to photograph the opening of Dimitar Apostolov's exhibition "After". Especially because he is a excessively fu**king freak? You can find the answer in my photographs.