• Α24+ Αμίλητο Νερό
  Αυτοπροβολή/Συσκευασία
 • Περιγραφή
 • Πιες, άκου, μίλα.

  Η έμπνευση για το Α24+ Αμίλητο Νερό προήλθε από τη συνηθισμένη πρακτική πολλών να διακόπτουν το συνομιλητή τους, χωρίς να τον αφήνουν να ολοκληρώσει τον λόγο του.

  Το Α24+ χρησιμοποιεί τη γνωστή ελληνική έκφραση «το αμίλητο νερό ήπιες;» για να προτρέψει τον αποδέκτη του να σκεφτεί πριν μιλήσει, υπενθυμίζοντάς του ουσιαστικά τη γνωστή ρήση πως "για να μάθεις να μιλάς, πρέπει πρώτα να μάθεις να ακούς". Το Α24+ προσφέρεται στα πλαίσια αυτοπροβολής του γραφείου μας.

  Το Α24+ σχεδιάστηκε σε γυάλινη φιάλη, στην οποία αποτυπώνεται δοσομετρητής με 4 δόσεις των 0,125L διάρκειας 24' η κάθε μία. Η ονομασία Α24+ προκύπτει από το συνδυασμό του Α, το οποίο είναι το αρχίγραμμα της λέξης «Αμίλητο» και του 24, που αναφέρεται στα λεπτά που διαρκεί η επίδραση τής κάθε δόσης.

  Το Α24+ Αμίλητο Νερό, ενδείκνυται για άτομα με ευαισθησία σε παρουσιάσεις, διαλέξεις και συνέδρια. Καταπραΰνει την επιθυμία για διακοπή του διαλόγου, ενισχύει την ακοή, ενδυναμώνει την ικανότητα της συγκέντρωσης και παρατείνει το χρόνο αδιάσπαστης προσοχής.
 • Α24+ Silence Water
  Self Promotion/Packaging
 • Description
 • Drink, listen, say.

  The inspiration for the Α24+ Silence Water came from the common practice of interrupting. Often people interrupt one another, without letting whoever is speaking finish his sentence. The name ‘Silence Water’ is actually part of a Greek saying,originated in a myth. The question “did you drink the Silence Water?” is addressed nowadays to someone who is not responsive or very quiet or out of words.

  In Α24+ we use this saying as a reminder that one should not be hasty in talking, but should rather “learn to listen first and then speak”. The Α24+ Silence Water is our studio’s self promotional project.

  The Α24+ was designed in a glass bottle, with a dispenser comprising of 4 doses of 0.125 L, each lasting 24’. The name Α24+ results from the combination of the letter A, which is the drop cap of the word ‘silent’ and 24, which indicates the duration of each dose’s effect.

  The Α24+ Silence Water is suitable for people with sensitivity to presentations,lectures and conferences. It soothes the desire to interrupt, enhances hearing,strengthens concentration and prolongs the period of unbroken attention.
 • CREDITS


  COMPANY
  Chris Trivizas

  COUNTRY
  Greece

  CREATIVE DIRECTOR
  Chris Trivizas
   
  GRAPHIC DESIGN
  Chris Trivizas

  TEXT EDITING
  Della Zagouroglou

  COPYWRITER
  Sissy Caravia

  PRINT
  Kontorousis Bros.

  PHOTOGRAPHY
  Michalis Kloukinas


  © 2011

  www.christrivizas.gr