A YOU B

 • 353
 • 23
 • 2
 • A YOU B (AUB)
 • Το AUB είναι ένα διαχωριστικό για δημιουργικά γραφεία. Αποτελείται από δυο κινητά μέρη. Είναι φτιαγμένο από φελλό και ακρυλικά υλικά και μπορεί να χρησιμοποιηθεί και ως whiteboard (λευκός πίνακας μαρκαδόρου), φελλοπίνακας και βιβλιοθήκη.

  Σε συνεργασία με τη Σταυρούλα Βασιλείου και τον Ιωάννη Μαρκάκη
 • AUB is a divider for creative design agencies. It consists of two movable parts. It is made of cork and acrylic materials and it it can also be used as a whiteboard, a pinboard and a bookcase.

  In colaboration with Stavroula Vasileiou and Ioannis Markakis

  2010
 • μπροστινή όψη / front view
 • τα δυο κομμάτια / both pieces
 • κάτοψη / top view
Add to Collection